Morski Puz Diving Rovinj

John Gilmore

Dužina: 50 metara

Širina: 8 metara

Minimalna dubina: 36 metara

Minimalna dubina: 36 metara

Wrack John Gilmore | Ronilački centar Morski Puž Rovinj | Istra

Ovaj trgovački parobrod nepoznatog imena tijekom povijesti više je puta mijenjao vlasnika i zastavu pa se ne može sa sigurnošću utvrditi kako se prezivala. Smatra se da je to jedan od prvih brodova potopljenih na području Istre početkom Prvog svjetskog rata.

Prema podacima, brod je izgrađen u engleskom brodogradilištu i opremljen motorima J. Gilmore, po čemu je i dobio ime. Može se pristupiti dobro očuvanoj unutrašnjosti posude.

Prikladno za AOWD s najmanje 50 urona, duboka specijalnost. Dekompresijska ronjenja samo za ronioce koji za to imaju certifikat.

Nudimo Deep Specialty, Wreck Specialty i Enriched Air Nitrox za ronjenje na Wreck!